Elchron.cz

Celkem 4655 článků.|

Zpravodajství

Aplikace do mobilu zachraňuje zvířecí životy! Nechcete ji také?
tnbiz.cz | Ikonka času13. 3. 2017, 5:50 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Možná už jste to sami někdy zažili. Autem srazĂ­te a poranĂ­te káně, srnu, rysa... Anebo v lese najdete (zdánlivě?) opuštěnĂ© zvĂ­řecĂ­ mládě. Nebo poraněnĂ©ho dravce pod dráty vysokĂ©ho napětĂ­. Co teď? Spousta lidĂ­ využije tĂ­sňovĂ© linky určenĂ© k pomoci lidem. I tam by vás mohli sice správně nasměrovat, ale přesto zdržujete od důležitější práce a často se stejně potřebnou informaci nedozvĂ­te. A k raněnĂ©mu káněti rozhodně sanitka vyjĂ­ždět nebude. V takovĂ© chvĂ­li potřebujete hlavně rychlost, protože zraněnĂ©mu zvĂ­řeti jde o život. A v tom vám pomůže právě aplikace ZvĂ­ře v nouzi. Najde jednoduše nejbližĹˇĂ­ záchrannou stanici i s jednoduchĂ˝m tlačĂ­tkem ´Volat pomoc´. "Aplikace pro chytrĂ© telefony umožnĂ­ nálezci zvĂ­řete kontaktovat přĂ­slušnou záchrannou stanici. KončĂ­ tak zbytečnĂ© obtelefonovávánĂ­ složek integrovanĂ©ho systĂ©mu, Ăştulků či stanic na kilometry vzdálenĂ˝ch," uvedla Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka NárodnĂ­ sĂ­tě záchrannĂ˝ch stanic ČeskĂ©ho svazu ochránců přĂ­rody. 
Dojemné VIDEO: Hasiči zachránili srnečka, který uvízl v potoce

 Má to ale i další vĂ˝hody. NezřĂ­dka se totiž stává, že lidĂ© do záchrannĂ˝ch stanic přinesou mláďata, třeba kolouchy, v domněnĂ­, že potřebujĂ­ pomoc. Nejenže to nenĂ­ pravda, ale právě zbytečnĂ˝ zájem, transport mláděte a lidskĂ˝ pach na něm zanechanĂ˝ bránĂ­ návratu zvĂ­řete zpátky k matce. To znamená, že srna přišla o mládě a jinak zdravĂ© mládě zbytečně zabĂ­rá mĂ­sto v záchrannĂ© stanici. "Ubyde zbytečně donesenĂ˝ch mláďat, neboť dĂ­ky telefonátům bude možnĂ© přesvědčit nálezce, že některĂ© přĂ­pady nevyžadujĂ­ převzetĂ­ zvĂ­řete do pĂ©če," slibuje si od novĂ© aplikace Zdeňka Nezmeškalová. 
Oslík se topil v zamrzlém jezírku. Zachránili ho na poslední chvíli!

 Aby bylo jednoduší se v terĂ©nu se zachránci zvĂ­řat spojit, může nálezce jednoduše takĂ© sdĂ­let svoji aktuálnĂ­ polohu. I to zamezĂ­ zbytečnĂ˝m prodlevám ve chvĂ­li, kdy je na mĂ­stě rychlost. Při sdĂ­lenĂ­ polohy je takĂ© možnĂ© do SMS nebo emailu přiložit i fotografii zraněnĂ©ho zvĂ­řete, aby zachránci byli ihned v obraze, přĂ­padně aby dokázali přesněji určit druh zvĂ­řete. Zájemci mohou takĂ© skrze aplikaci darovat finančnĂ­ obnos ve prospěch záchrany zvĂ­řat. 
Úspěšný výzkum: Vědci přeložili řeč zvířat! O čem se hádají?

 Aplikace od března funguje pro všechny operačnĂ­ systĂ©my, zatĂ­mco dřĂ­ve ji mohli použĂ­vat jen uživatelĂ© systĂ©mu iOS, tedy majitelĂ© přĂ­strojů Apple a telefonů iPhone. Aplikaci pro systĂ©m Android vytvořili ve spolupráci s koordinátorem vĂ˝voje pro Android Miroslavem Poživilem studenti Fakulty informatiky a managementu UHK a zdarma ji poskytli k užĂ­vánĂ­ stanicĂ­m NárodnĂ­ sĂ­tě záchrannĂ˝ch stanic ČeskĂ©ho svazu ochránců přĂ­rody a celĂ© veřejnosti. 
Tohle video je hitem internetu: Lékař oživil polomrtvou kočičku!

 NárodnĂ­ sĂ­ť záchrannĂ˝ch stanic se věnuje pomoci zraněnĂ˝m či jinak handicapovanĂ˝m volně žijĂ­cĂ­m živočichům (nikoli tedy psům, kočkám a jinĂ˝m domácĂ­m mazlĂ­čkům, ani hospodářskĂ˝m zvĂ­řatům). Veškerá činnost záchrannĂ˝ch stanic je nezisková a je tedy plně závislá na dobrovolnĂ© finančnĂ­ podpoře. Pro podporu činnosti záchrannĂ˝ch stanic sloužĂ­ takĂ© veřejná sbĂ­rka ZvĂ­ře v nouzi.

Revue


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Sport


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Počítače


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Počasí


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Auto-Moto


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Hudba-Kultura


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.

Ekonomika a finance


Je nám líto ale nebylo nic nalezeno ...

Můžete zkusit fulltextové vyhledávání v internetu.


Vrátit se nahoru