Jenpráce.cz

Jak na efektivní plánování času: time management
12. 7. 2024, 15:19 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Abyste si dokázali efektivně naplánovat svůj čas, stihnout vše, co potřebujete a chcete, doporučujeme osvojit si techniky time managementu. Díky správně nastavenému time managementu se zvýší vaše šance splnit cíle, mít dostatek času pro sebe, pro svou rodinu a přátele. Vysvětlíme vám time management, co to je, včetně time management definice, ukážeme vám základní time management techniky.

Pracovní právo pro personalisty: Vše, co potřebujete vědět pro efektivní řízení lidských zdrojů. Část II.
12. 7. 2024, 12:50 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pro personalisty je zásadní rozumět základům pracovního práva, jelikož jejich profesní role vyžaduje neustálé sledování legislativních změn pro správnou aplikaci právních norem v praxi. Tento článek nabízí odpovědi na nejčastěji kladené otázky a zahrnuje přehled nejaktuálnějších legislativních aktualizací a důležitých prvků pracovního práva, které jsou nezbytné pro účinné řízení lidských zdrojů.

Zásadní informace: smlouva o spolupráci + VZOR
3. 7. 2024, 17:43 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Přehledně jsme pro vás shrnuli základní informace o smlouvě o spolupráci. Věděli jste, že smlouva o spolupráci není zmíněna v žádném zákoně? Představíme vám základní náležitosti smlouvy o spolupráci. V závěru našeho článku naleznete vzor smlouvy o spolupráci.

Pracovní právo pro personalisty: Průvodce pro ty, kteří se nechtějí dostat do průšvihu Část I.
3. 7. 2024, 17:32 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Personalisté a porozumění základům pracovního práva jdou ruku v ruce. Je třeba však neustále sledovat legislativní změny, aby se správně uplatňovali právní normy ve své praxi. Tento článek poskytuje odpovědi na nejčastější otázky a přináší přehled nejnovějších aktualizací a důležitých aspektů pracovního práva, které jsou zásadní k úspěšnému řízení lidských zdrojů.

Jak má správně vypadat smlouva o dílo + VZOR
26. 6. 2024, 17:02 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Smlouva o dílo je závazkem zhotovitele zhotovit dílo, na kterém se s objednatelem domluvili, a to v požadované kvalitě, požadovaném čase a v rámci domluveného rozpočtu. Pojďme se podívat na to, co je smlouva o dílo, jak smlouva o dílo vypadá, jaké musí mít náležitosti a také jak probíhá ukončení smlouvy o dílo. Připravili jsme pro vás vzor smlouvy o dílo.

Benefity: Tajná zbraň personalistů v boji o talenty
26. 6. 2024, 16:11 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zaměstnanecké benefity hrají stěžejní roli v přitahování talentů a podporují spokojenost a věrnost současných pracovníků. To je zásadní v době intenzivní konkurence na pracovním trhu, jako je zrovna ta nynější. Benefity vylepšují firemní kulturu, zvyšují produktivitu a přispívají k dlouhodobému úspěchu firmy. Význam těchto benefitů se projevuje nejen v rozhodovacím procesu potenciálních nových pracovníků, ale také v celkové motivaci a loajalitě těch stávajících. Důležité aspekty, o kterých se zmíníme dále, by měly být pečlivě zváženy a začleněny do HR strategií, aby se maximalizoval jejich pozitivní dopad.

Vše, co byste měli vědět o odchodu do důchodu
18. 6. 2024, 14:20 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Ptáte-li se, kdy můžu jít do důchodu nebo v kolika letech půjdu do důchodu, je tento článek přímo pro vás. Zjistíte, kdy do důchodu, kdy do předčasného důchodu, v kolika letech do důchodu může odejít žena, která vychovávala děti a mnoho dalších zajímavostí.

Teambuilding: Jak neztratit zaměstnance v lese a získat je zpět u ohně
18. 6. 2024, 12:56 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Teambuildingové aktivity jsou skvělým způsobem, jak posílit tým a zefektivnit spolupráci v každé firmě. Pro HR je důležité, aby se do plánování těchto akcí pustili s nadšením a zaměřili se na to, jak podpořit společnou práci a jak přinést něco hodnotného. Pojďme se podívat na nejnovější tipy a triky týmových akcí, proniknout do osvědčených postupů a přitom nezapomenout na nástroje, které pomohou vše zvládnout hladce a s úsměvem.

Zaručená mzda - definice, příklady
12. 6. 2024, 13:53 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pojďte zjistit, co je to zaručená mzda. Minimálně zaručenou mzdu určenou nařízením vlády musejí zaměstnanci za svou práci dostat. Prozradíme vám, jak se zaručená mzda dělí na skupiny prací. Vše si pro názornost ukážeme na konkrétních příkladech.

Home Office: Když se obývák stane kanceláří
12. 6. 2024, 13:42 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Strategie a doporučení, které pomáhají firmám s úspěšnou adaptací práce z domova přináší mnoho otázek, např., pro koho je práce z domova nejvhodnější a na co si dát pozor. S rostoucím významem flexibility a digitálních technologií se Home Office proměňuje v takřka běžnou záležitost, která otevírá dveře novým příležitostem a zároveň představuje specifické kroky, s nimiž se musíme vypořádat. Co vše ovlivňuje pracovní postupy a co nového přináší?

Daňově (ne)uznatelné náklady na příkladech
7. 6. 2024, 11:39 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pojďme si na konkrétních příkladech ukázat rozdíl mezi daňově uznatelným a daňově neuznatelným nákladem. Kritéria, které výdaje, respektive náklady jsou a nejsou daňově uznatelné, určuje zákon o daních z příjmů. Zákon stanovuje, které výdaje lze považovat za daňově uznatelné náklady pro OSVČ, fyzické i právnické osoby.

Flexibilní přístup k dovolené: Odpočinek k vyšší produktivitě
7. 6. 2024, 11:29 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Dovolená přestává být pouhým únikem od práce a stává se strategickým nástrojem pro zajištění zdraví a produktivity zaměstnanců. S rostoucí flexibilitou pracovního prostředí a zdůrazněním individuálních potřeb se mění i pohled na plánování dovolené. Moderní personalisté vnímají dovolenou jako prvek integrované work-life balance. Tyto trendy reflektují evoluci společnosti a pracovního prostředí, kde je důležité přizpůsobit strategie odpočinku individuálním potřebám zaměstnanců a podpořit tak jejich dlouhodobou pohodu a efektivitu.

Hledáte zaměstnance? Nechte to na ChatGPT! (Na vás je kontrola)
28. 5. 2024, 16:14 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
V dnešní digitální éře se personalisté často uchylují k pokročilým technologiím, aby optimalizovali své procesy a zvýšili úroveň náboru. Umělá inteligence (AI), zejména ChatGPT, se stává skvělým nástrojem v oblasti lidských zdrojů, zvláště při formování inzerátů na volné pracovní pozice. Tento článek zkoumá, jak mohou personalisté využít umělou inteligenci k vytváření inzerátů, které efektivně oslovují potenciální uchazeče atraktivním obsahem.

Ochranná doba po výpovědi a při nemoci
28. 5. 2024, 15:57 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zjistěte, co je ochranná doba, jak se počítá ochranná doba po výpovědi v případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jak se počítá v případě nemoci ukončeného zaměstnance.

Registr zaměstnavatelů: přihláška a odhláška
21. 5. 2024, 14:49 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Je povinností každého zaměstnavatele se registrovat do registru zaměstnavatelů příslušné správy sociálního zabezpečení a zvolené pojišťovny. Oběma institucím musí zaměstnavatel hlásit i jakékoliv změny. V případě ukončení zaměstnávání zaměstnanců musí opět obě instituce informovat.

Skryté náklady nízkých mezd: Cesta k dlouhodobé prosperitě firmy
21. 5. 2024, 13:27 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Na první pohled se zaměstnávání za nízké mzdy jeví jako cesta k úsporám a vyšším ziskům, ale ve skutečnosti může v dlouhodobém horizontu brzdit růst a prosperitu firem. Hlavní negativa jako nízká motivace, vysoká fluktuace a špatná reputace firmy ukazují, že investice do férového odměňování a kvalitního pracovního prostředí mohou vést k lepším dlouhodobým výsledkům.

Nadstandardní benefity - mimořádná odměna, ubytování a zázemí pro zaměstnance
17. 5. 2024, 19:04 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pojďme se detailněji podívat na nadstandardní, nebo chcete-li nestandardní benefity. Jeden z nejoblíbenějších benefitů mezi zaměstnanci je mimořádná odměna. Ukážeme vám příklady, za co zaměstnance odměnit mimořádnou odměnou, jak tuto odměnu zaměstnanci předat a jak bude odměna zdaněna. Podíváme se i na daňové hledisko pro poskytnutí přechodného ubytování pro zaměstnance. Je u vás ve společnosti odpočinková místnost pro zaměstnance?

Novela zákoníku práce 2024 slibuje větší flexibilitu: Zásadní novinky a pasti
17. 5. 2024, 18:56 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Novelizace zákona přináší od začátku tohoto roku inovace pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměřuje se na flexibilitu práce, digitalizaci procesů, ochranu osobních údajů a sladění pracovního a soukromého života. Cílem je modernizovat pracovní prostředí a reagovat na dynamické změny na trhu práce.

Může OSVČ někoho zaměstnat a jaké jsou jeho povinnosti?
12. 5. 2024, 20:34 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Když se OSVČ stane zaměstnavatelem, musí absolvovat administrativní kolečko po několika úřadech. Ukážeme vám hlavní povinnosti OSVČ zaměstnavatele. Pro zajímavost připojíme i informaci, koho OSVČ zaměstnat podle zákoníku práce nesmí.

Jak efektivně využít dotace na zaměstnance
12. 5. 2024, 20:30 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Představíme vám hlavní dotace na zaměstnance, které můžete čerpat po splnění podmínek a po uzavření písemné dohody s úřadem práce. Využít můžete dotace na zaučení či příspěvek na mzdu zaměstnance přijatého z evidence úřadu práce. Další kapitolou jsou dotace na vzdělávání vašich zaměstnanců, kde můžete získat nemalé příspěvky na rozvoj svých zaměstnanců.

Nezbytná školení a kurzy pro personalisty
3. 5. 2024, 13:10 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Každý personalista absolvuje kurzy na zákoník práce, ale nezapomeňte ani na další vzdělávání, ať již jazykové, software, komunikační dovednosti a další. Jen školení z vás dobrého personalistu neudělají, musíte mluvit se svými zaměstnanci, zajímat se o jejich problémy a pomoci jim je vyřešit.

Přehledně: zaměstnanecké akcie
3. 5. 2024, 12:55 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Jeden ze žádaných benefitů - zaměstnanecké akcie - nemá v České republice zatím oporu v zákonech. Pokud vám zaměstnavatel nabídne možnost odkupu akcií společnosti za zvýhodněnou cenu, musíte odvést daň i pojištění z částky, která je rozdílem mezi zvýhodněnou cenou pro zaměstnance a cenou obvyklou na trhu.

Co personalista musí znát o odborové organizaci
23. 4. 2024, 16:37 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel povinnosti. Dozvíte se také, jaké náležitosti musí mít kolektivní smlouva a do kdy s ní musí být zaměstnanci seznámeni.

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď
23. 4. 2024, 16:30 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.

Jak správně změnit délku pracovní doby
16. 4. 2024, 15:49 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé případy podívat. Připravili jsme pro vás i vzor dodatku na změnu délky pracovní doby.

Doporučující dopis od zaměstnavatele
16. 4. 2024, 15:42 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa
9. 4. 2024, 16:31 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám základní pravidla, výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa.

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem
9. 4. 2024, 16:28 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí zaplatit.

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil
5. 4. 2024, 15:19 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti
5. 4. 2024, 14:36 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele
19. 3. 2024, 12:29 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR
19. 3. 2024, 12:21 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte popis pracovní náplně vzorový, který si můžete přizpůsobit podmínkám vaší společnosti.

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská
14. 3. 2024, 10:56 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva. Poradíme vám, jak řešit při HPP a DPP daně a nemocenskou.

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce
14. 3. 2024, 10:19 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Ideální práce při rodičovské dovolené
27. 2. 2024, 15:08 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte zákonem stanovené podmínky.

 Starší >  Nejstarší >>

Vrátit se nahoru