Celkem 4507 článků.|

Mesec.cz

Kdy musíte vrátit důchod nebo jeho část?
Ikonka času22. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Musíte nebo nemusíte vrátit přeplatek na důchodových dávkách, když jste dostali více, než vám náleží? Co o tom rozhoduje? Jak dlouhá je promlčecí doba? Odpovědi na vaše otázky a příklady z praxe. Zákon říká toto:

Jak vám v investování pomůže znalost rozpětí nákup-prodej?
Ikonka času22. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
„Bid-ask spread“ je velmi známý pojem, u kterého bychom měli chápat, jak funguje. Představíme si také vybrané druhy investičních pokynů a jejich vhodnou aplikaci v praxi. Pravděpodobně jsme již slyšeli termín rozpětí nákup-prodej (běžně se v praxi spíše využívá anglické bid-ask spread či buy-sell spread), ale možná nevíme, co to znamená nebo jak se to vztahuje na akciový trh. Rozpětí nákup-prodej může ovlivnit cenu, za kterou se uskutečňuje nákup nebo prodej, a z tohoto důvodu to má přímo dopad na celkový výnos investorova portfolia. To znamená, že pokud bychom chtěli fušovat do oblasti akciových trhů, měli bychom se s tímto konceptem blíže seznámit minimálně ve svém vlastním zájmu.

Lidé nečtou pojistné podmínky, a pak se diví (ROZHOVOR)
Ikonka času21. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Pojistné podmínky čte před cestou do zahraničí málokdo. Často přitom neznalost smlouvy vede k tomu, že jsou Češi při pojistné události rozčarováni tím, že nic nedostanou. Jak se správně pojistit, jak získat od pojišťovny pojistné plnění a jak nedělat chyby, abyste na konci dostali peníze za škodu. O cestovním pojištění jsme si povídali s Petrou Heklovou z České pojišťovny.

Kontrola co spalujete: je víc vaše domovní svoboda, nebo zájem na ochraně ovzduší?
Ikonka času21. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Za jakých podmínek může být provedena kontrola spalovacího kotle v soukromém obydlí? Jak se mohou dotčení bránit u správního soudu? A co práva těch, co zplodiny dýchají? Skupina 41 poslanců, právně zastoupená advokátem a vysokoškolským učitelem práva JUDr. Zdeňkem Koudelkou, navrhla Ústavnímu soudu zrušit v zákoně o ochraně ovzduší ustanovení, které dává obecnímu úřadu s rozšířenou působností možnost, aby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje zasáhl do práva coby provozovatele, a to na nedotknutelnost obydlí a provedl kontrolu, a ustanovení, které obsahuje skutkovou podstatu přestupku, spočívajícího v nesplnění povinnosti umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům, přičemž v případě naplnění této skutkové podstaty vám hrozí pachateli až do výše 50 000 Kč (ust. § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. j) a část § 23 odst. 2 písm. a) v ust. písm. j) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.). Ústavní soud podrobil příslušnou právní úpravu podrobné ústavní kontrole, provedl srovnání se zahraničními právními úpravami, posoudil konformitu s mezinárodně právními závazky ČR v oblasti ochrany lidských a občanských práv. Výsledkem bylo, že právní úpravu shledal ústavně konformní a nezrušil ji, tedy návrh na její zrušení zamítl svým nálezem Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017.

Jak si vybojovat pracovní smlouvu na dobu neurčitou?
Ikonka času20. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Sjednávají s vámi protiprávně pracovní poměr na dobu určitou. Na více než 3 roky nebo více než 3× za sebou a pořád dokola. Jak se bránit neoprávněnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou? Ani soudy v tom nemají jasno, ale máme pro vás návod. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem podle § 39 odst. 2 zákoníku práce nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Výjimky upravují § 39 odst. 3, 4 a 6 zákoníku práce. (Těmi se nyní zabývat nebudeme, sjednávání pracovního poměru na dobu určitou už jsme se zabývali dříve, a to dost podrobně, kdy jsme se pokusili tuto problematiku objasnit. Nyní se však zaměříme na to, jak se bránit neoprávněnému sjednávání pracovního poměru na dobu určitou.)

Příběhy klientů: v rámci testování bezpečnosti vyloupili banku
Ikonka času20. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Lidské příběhy a osudy mohou být různé. I ty bankovní však skýtají různé perličky. Podívejte se, která banka legálně prala špinavé peníze a kdo si při počítání peněz zlomil páteř. Když si většina z nás představí život v bankách, spojuje si ho pouze s rutinní prací. Jistě, té je většina, jenomže i zde se lze setkat se zajímavými příběhy či událostmi – a s některými z nich vás chci nyní seznámit.

Kolik stojí stěhováci? Co očekávat a na co si dát pozor
Ikonka času19. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Stěhování i malého bytu vyjde na několik tisíc. Promyšlenou přípravou a včasným zvolením vhodné varianty ale stejně tak můžete několik tisíc ušetřit. Někdo při stěhování z jednoho místa na druhé zvládne veškeré vybavení a spotřebiče přestěhovat sám a vlastními silami, jiný poprosí přátele nebo známé, aby s nakládáním a vykládáním věcí vypomohli. Jsou ale i situace, kdy taková možnost není. Například nedisponujete automobilem, případně v něm vzhledem k velikosti nejste schopni přepravit rozměrný nábytek. Tehdy lidé často sahají pro pomoc směrem k profesionálům. Stěhovacích firem je na českém trhu celá řada. Rozsah a cena služeb se ale liší. Co je u jedněch tabu, druzí udělají i bez příplatku.

Co v zákoníku práce nenajdete: rady o zaměstnání a vysvětlení soudů
Ikonka času19. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Zákoník práce vám na všechny otázky ohledně zaměstnání neodpoví. Praxe soudů ano. Podívejte se na další díl o výsledcích zajímavých sporů, které mohou napovědět i ve vaší situaci. Máte v práci problém, který nemá jasné řešení? Nedejte na názor protistrany, ale poučte se ze sporů jiných.

Důchodová poradna. Otázky a odpovědi, které jste chtěli znát
Ikonka času18. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Celý život nepracoval, žil jen na sociálních dávkách a důchod se mu spočítá z průměru! Mýty o důchodech vyvrací naše poradna. Dozvíte se, jaký je minimální důchod a co musíte splnit pro to, abyste vůbec nějaký měli. Výběr otázek z odborné důchodové poradny, ve které odpovídala na vaše dotazy Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ.

Jak se chránit před finančními podvodníky na internetu?
Ikonka času18. 9. 2017, 0:00 | Hodnocení: Hodnocení: 0,000
Přes inzerát prodáváte zboží a ozve se vám zájemce ze zahraničí. Dokonce vám nabídne i vyšší cenu a zaplatí výlohy na poštovné. Anebo napoprvé zaplaceno skutečně dostanete, ale napodruhé si od vás banka strhne peníze zpět. V roce 2009 (tedy před 8 lety) jsem na Měšci napsal článek pod názvem Finanční podvody na Internetu a snažil se v něm shrnout nejčastější způsoby, jakými se podvodníci z lidí snaží vylákat peníze. Za tu dobu se objevily různé nové a dokonalejší způsoby, ale je vidět, že i ty nejstarší metody stále ještě nepatří do starého železa, a dokonce je podvodníci dokázali zase o něco vylepšit.


Vrátit se nahoru